ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621022 2

วันที่ 22 ตค. 62 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยมี ผอ.กอง/สำนัก ปศจ. ปศข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์พญาไท อ่านรายละเอียด

25621022 1

21 ตุลาคม 2562 เวลา14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก

25621021 2

วันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 14.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25621021 3

วันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 14.20น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ นำแจกันดอกไม้ไปถวาย ที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25621021 1

21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่3/2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เนื้อหาอื่นๆ...