ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621008 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019) ” พร้อมกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลการผลิตไข่ไก่ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ และ กล่าวถึงการบริโภคไข่ดีต่อสุขภาพร่างกายและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงคุณประโยชน์ของไข่และการบริโภคไข่ไก่ที่เหมาะสมตามวัย และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช อ่านรายละเอียด

25621008 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางจัดงานในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง อ่านรายละเอียด

25621002 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.19 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ พร้อม แสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อหน้าบรมฉายาลักษณ์ ร.10 เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณ 2563 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25621003 2

วันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 09.00 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(กองแผนงาน) และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2102 ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25621001 2

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยผ่านกรมปศุสัตว์ จากกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจไก่ไข่ 7 องค์กร ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม. อ่านรายละเอียด