ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620920 2

วันพฤหัสบดีที่19 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมงานและในช่วงเวลาค่ำได้จัดงานเพื่อให้ร่วมแสดงมุทิตาจิตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25620920 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปี 2562 และชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปี 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ไปสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีรองอธิบดี ผอ.สำนัก/กอง ชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

S 34029736

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในเด็กนักเรียน ติดตามความก้าวหน้าการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เดือนกันยายน 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

2562 09 24 001

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบผลิตภัณฑ์นม จากกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผอ.กสส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์นม จากกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี โดยมอบผลิตภัณฑ์นม รวมเป็นมูลค่า 100,800 บาท ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

S 34029586

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และพลตรีนำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย น.สพ.ณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ น.สพ.บุญญกฤช ผู้อำนวยสำนักกฎหมาย ผชช.วุฒิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาโรจน์ ผชช.ภานุพันธุ์ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย แขกผู้มีเกียรติ พิธีจัดโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...