25600913 2

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑โดยมี นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ด้านทิศตะวันตก กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ กิจกรรมร่วมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 10 ส.ค. 60)

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรมอบดอกดารารัตน์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ร่วมกับบุคคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์ที่บุคคลากรในสำนักงานฯช่วยกันจัดทำ จำนวน 999 ดอก ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

25600707 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดงานกิจกรรมร่วมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมตั้งเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เริ่มตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

25600420 1

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ สลก 20 เม.ย. 60)