25600420 1

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ สลก 20 เม.ย. 60)

25600316 1
นายอำนวย ปะติเส  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย2560 03 13a 001สัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี จ.ปทุมธานี  อ่านรายละเอียด

25591219 1

 

วันที่ 14 ธันวาคม 59 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 และคณะฯ ร่วมกับนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี รับมอบโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

25591223 2


กรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 รอบเวลา 07.00 น.    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25591213 5

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธีจุดเทียน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทย โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ ผู้แทนกลุ่มเกษตร/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ และพสกนิกร เข้าร่วมในพิธี วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์