S 7184959149960

วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 15.30 น.นาย สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคกระบือ10ตัว (โค 5 ตัว กระบือ 5 ตัว ) มูลค่า 280,000 บาท ที่ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สายงานธุรกิจขนาดกลางจากกรุงเทพฯ ภายใต้การนำของคุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์จากโรงฆ่าแล้ว มอบให้กรมปศุสัตว์ผ่านทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) และมอบให้เกษตรกรจาก อ.ชุมพวง7 ราย ,อ.คง 3 ราย ยืมเลี้ยงตามโครงการต่อไป @ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

25601027 1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. ซึ่งมีจุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ โดยผู้บริหารกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีฯ อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ ธงชัย สาลี สลก 26 ต.ค. 60

25601012 1

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบดอกไม้จันทร์ จำนวน 2,989 ดอก แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัด ฯ เป็นผู้รับมอบ  ณ หัองประชุม 124  กระทรวงเกษตรฯ วันที่ 11 ต.ค. 60 อ่านรายละเอียด

25601020 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ร่วมกันบำเพ็ญกุศล โดยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 89 ตัว ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์โค–กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มอบให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบรถยนต์ให้กับปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต เพื่อใช้ในโครงการธนาคารโค-กระบือฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี ปทุมธานี อ่านรายละเอียด

25600913 2

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑โดยมี นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ด้านทิศตะวันตก กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด