25601027 1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. ซึ่งมีจุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ โดยผู้บริหารกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีฯ อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ ธงชัย สาลี สลก 26 ต.ค. 60

25601020 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ร่วมกันบำเพ็ญกุศล โดยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 89 ตัว ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์โค–กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มอบให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบรถยนต์ให้กับปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต เพื่อใช้ในโครงการธนาคารโค-กระบือฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี ปทุมธานี อ่านรายละเอียด

25600913 2

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๑โดยมี นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธี วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ด้านทิศตะวันตก กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25601012 1

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ส่งมอบดอกไม้จันทร์ จำนวน 2,989 ดอก แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัด ฯ เป็นผู้รับมอบ  ณ หัองประชุม 124  กระทรวงเกษตรฯ วันที่ 11 ต.ค. 60 อ่านรายละเอียด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ กิจกรรมร่วมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 10 ส.ค. 60)