25600707 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดงานกิจกรรมร่วมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมตั้งเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เริ่มตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรมอบดอกดารารัตน์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ร่วมกับบุคคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์ที่บุคคลากรในสำนักงานฯช่วยกันจัดทำ จำนวน 999 ดอก ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

25600316 1
นายอำนวย ปะติเส  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย2560 03 13a 001สัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี จ.ปทุมธานี  อ่านรายละเอียด

25600420 1

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ สลก 20 เม.ย. 60)

25591223 2


กรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 รอบเวลา 07.00 น.    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์