สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไถ่ชีวิต โค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายสัตวแพทย์วิริยะ  แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 1 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 4 ธ.ค. 59)

นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับอาสาสมัครข้าราชการแจกของ ณ ท้องสนามหลวง

นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าเยี่ยม อาสาสมัครข้าราชการและร่วมแจกของ ณ เต้นท์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ที่เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( ภาพ วิลลิการ์  ข่าว ฉัตรชัย  เผยแพร่ สลก. 22.11.59)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไถ่ชีวิต โค - กระบือ 89 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิต โค -กระบือ  89 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล  :   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

 

STC,สำนักงาน คปภ., บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ BCPG ร่วมไถ่ชีวิต โค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาส  จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีพลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการโครงการฯ นายสุรศักดิ์ พิเชฐพงศา รองประธานกรรมการบริหารเครือเอส ที ซี นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ คปภ. ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บ.บุญรอด และนายบัณฑิต สะพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.บี ซี พีจี ร่วมเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ  79 ตัว และมี นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมปศุสัตว์เข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

เนื้อหาอื่นๆ...