25580724 2วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสมพร สิ้นภัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมทั้งมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ให้นายสายมาลา แสนโสภา กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) ณ บ้านกุดซวย ต.คำพระ อ.หัวตะพาน   อ่านรายละเอียด