25600217 1

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ แทนท่านปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 , 12 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4