25600319 1

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์อภิชาติ ชัยสุวรรณรบ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประชุมชี้แจง พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์,สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  อ่านรายละเอียด