25600421 2
 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.10 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจาะไอร้อง ภายใต้การอำนวยการของ นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอ/ผอ.ศปก.เจาะไอร้อง เป็นประธาน และมีเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอตัวแทนหน่วยเฉพาะทหารพราน ที่48 และประชาชนร่วมพิธีมอบ ซึ่งมีแพะ แม่พันธุ์ จำนวน 100 ตัว พ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว อาหารสำเร็จรูป จำนวน 100 กระสอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  อ่านรายละเอียด