25610621 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนและเกษตรกร ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรและประชาชนมาขอรับบริการ จำนวน 86 ราย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว จำนวน 63 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 23 ตัว อ่านรายละเอียด