25610706 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดอมฤตวารี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อ่านรายละเอียด