25611108 1

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนกงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง นายฉัตรชัย เสมอตัว สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนละ 50 ตัว พร้อมอาหารโรงเรียนละ 6 กระสอบ พร้อมเวชภัณฑ์ และให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แก่ครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ และโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อ่านรายละเอียด