25611108 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน อ่านรายละเอียด