25611108 1

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมพิจารณาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อำเภอเรณูนคร อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด