25611113 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของกรมปศุสัตว์ และ ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวากฐินพระราชทานดังกล่าวด้วย ณ วัดสุมังคลาราม จังหวัดศรีสะเกษ อ่านรายละเอียด