25611227 2

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายชริน แสนยอดคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการอบรมครูและนักเรียนโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านนาคำแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ร.ร.ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ และ ร.ร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ พร้อมนี้ได้สาธิตการทำวัคซีนป้องกันโรคให้ครูและนักเรียนด้วย อ่านรายละเอียด