25611227 5

"ปศุสัตว์เขต​ 6​ เป็นวิทยากร​ให้ความรู้เรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า​ ตามพระปณิธานฯ​ และการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์​ การสอบสวนโรคและระบาดวิทยา​ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์"
วันที่​ 26​ ธันวาคม​ 2561​ นายพนม​ มีศิริพันธ์ุ​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เป็นวิทยากร​ให้ความรู้เรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า​ ตามพระปณิธานฯ​ และการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์​ การสอบสวนโรคและระบาดวิทยา​ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์​ ในการประชุมการพัฒนาศักยภาพ​เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ จัดโดย​ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่​ 2​ ที่โรงแรมท็อปแลนด์​ อำเภอเมือง​ จังหวัดพิษณุโลก​ ผู้เข้าประชุม​ จำนวน​ 40​ คน​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาอครือข่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด