25620211 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน เเละด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3 ในงานฤดูหนาวหน้าศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวด วัตถุประสงค์การจัดงานฯ ครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ไก่แม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านรายละเอียด