25620211 4

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 และเจ้าหน้าที่ รวม 6 นายเข้าอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 700 นาย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"รุ่นที่ 2/61 รุ่น"เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา อ่านรายละเอียด