25620214 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง มอบหมายให้ น.ส.​โฉม​ยงค์​ แก้ว​ดวง​แสน​ เจ้า​พนักงาน​สัตวบาล​ นายชาญชัย อุดถา เจ้า​พนักงาน​สัตวบาล​ นางวาสนา เรืองทอง และนางสาวอโณทัย พรหมจรรย์ พนักงานจ้างเหมา อบรมเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 8 ราย หลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)” ณ ศาลาประชาคมบ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 1ตำบลปาง​ตาไว​ อำเภอปางศิลาทอง อ่านรายละเอียด