25620214 1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์เขต 2 นำทีมชุดเฉพาะกิจจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต 2 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นที่สงสัยว่าจะมีการเก็บซากสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์และเป็นการเฝ้าระวังโรค African Swine Fever จำนวน 18 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการผลการปฏิบัติงาน พบว่าไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด อ่านรายละเอียด