25620308 1

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานวันช้างไทย ประจำปี 2562 ณ ปางช้าง สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของช้างและ สร้างจิตสำนึกให้ควาญช้างและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง อ่านรายละเอียด