25620314 2

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ส่วนกลางกรมปศุสัตว์ โดยนายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก สำนักพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด