25620410 2

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบให้นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามงาน ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร อ่านรายละเอียด