25620513 4

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 พร้อมชมกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรจาก 9 อำเภอ เวลา 10.00 น. ณ บริเวณเวทีจัดงานวันเกษตรฯ ลานกลางเมือง สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด