25620513 1

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 น.ส.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี อ่านรายละเอียด