25620514 3

8 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการและพนักงานราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนาย จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด