25620515 1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด