25620515 1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธี "สู่ขวัญควาย ไถ่ชีวิตควาย และทอดผ้าป่าขี้ควาย" เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562" อ่านรายละเอียด