25620611 2

วันที่​ 7​ มิถุนายน​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี อธิบดีกรมการข้าว (นายประสงค์ ประไพตระกูล) และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด อ่านรายละเอียด