25620611 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้คำแนะนำฟาร์มสุกร (สมคิดฟาร์ม) ในการปรับปรุงฟาร์มเพื่อยกระดับให้ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์ (GAP) ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด