25620611 1

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และคณะกรรมการการตรวจรับรอง ดำเนินการตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พบข้อบกพร่องทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนใบรับรองเดิมหมดอายุ อ่านรายละเอียด