25620624 2

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.35 น. นายสมยศ รังษา ปศุสัตว์อำเภอปากคาด พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ต.หนองยอง จำนวน 2 ฟาร์ม ของนายนำ เทพสุริย์ ที่เลี้ยงกระบือ 71 ตัว และนายโรจน์ ไชยรัตน์ กระบือ 68 ตัว ในการนี้ได้มอบยาถ่ายพยาธิ/น้ำยาฆ่าเชื้อให้เกษตรกรทั้ง 2 ฟาร์ม ด้วย อ่านรายละเอียด