25620624 2

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการ โรงฆ่าสุกร PPP ฟาร์ม ของนางศุภารัตน์ สุทธิมุสิก ในเขต ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล ซึ่งในขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงฆ่าสัตว์ทั้งสิ้น จำนวน 21 โรง เป็นโรงฆ่าสุกร 14 โรงฆ่าสัตว์ปีก 7 โรง อ่านรายละเอียด