25620816 7

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการตรวจต่ออายุโครงการเนื้ออนามัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ บริษัท พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีการจัดการเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ เนื้อสัตว์ปลอดภัยจากสารตกค้าง ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ ให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด