25620816 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายนิพน รัตนนุพงศ์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอช้างกลาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ อำเภอช้างกลาง ร่วมปฎิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ สัตว์น้ำ และยาสัตว์ โดยได้เข้าตรวจสอบร้านค้าจำนวน 4 ร้าน อ่านรายละเอียด