25620816 2

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศิริพงษ์ พลศิริหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายมนัส ชุมทอง ปศุสัตว์อำเภอพระพรหม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปฎิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด