25620902 3

วันที่​ 27-29 สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ โดยท่านอธิการบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ในระดับภาค เพื่อเสนอของบประมาณในปี 2563-2565 อ่านรายละเอียด