25620902 4

วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และนำตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะเขต 4 (อีสานบน) เข้าร่วมเสวนาสานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ- แกะ พร้อมนำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรรับรางวัลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดแพะ จำนวน 20 รุ่น การออกร้านขายผลิตภัณฑ์จากแพะ (เนื้อแพะ นมแพะ) การประกวดผลิตภัณฑ์และแข่งขันทำอาหารเมนูแพะ การชิมอาหารจากเนื้อแพะตลอดทั้งงาน อ่านรายละเอียด