25620912 1

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด