25620918 1

วันที่ 11 กันยายน 256 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสุรเดช เพชรอาวุธ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคุณทองใบ ศรีตะวัน และคุณจุฑามาศ มณี จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ไก่ศรีวิชัย ตำบลควนหนองคว้า (เจ้าของผลิตภัณฑ์ ไก่ศรีวิชัยต้มขมิ้น โครงการ OTOP อัตลักษณ์) อ่านรายละเอียด