25620918 2

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวนิสารัตน์ เพ็ชรหนูรักษาการปศุสัตว์ อำเภอพรหมคีรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือประจำปี 2562 ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลอินคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรได้รับบริการจำนวน 13 ราย โคได้รับวัคซีนจำนวน 81 ตัว อ่านรายละเอียด