25620918 3

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสนั่น บุญชุม ปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ (คนรวมกลุ่มวัวรวมคอก)ในพื้นที่ ม.11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง และตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอ ทุ่งสง และตรวจเยี่ยมดูแลกระบือ ที่วัดกระโสม ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง อ่านรายละเอียด