25620918 4

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายประชา คงโอ รักษาการปศุสัตว์อำเภอจุฬาภรณ์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายไสว ชัยทอง อาสาปศุสัตว์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค รอบๆบ่อนชนโคทุ่งโพธิ์ม.1,6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 17 ราย โค จำนวน 96 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ อ่านรายละเอียด