25620919 1

นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการ “การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์” ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ศวพ.ขอนแก่น และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ข้อมูลและสภาวะการดื้อยาในสัตว์ ในพื้นที่เขต 4 อ่านรายละเอียด