25621002 3

วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตามมาตรการเพิ่มเติมการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่จังหวัดนครนายก และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร ในเขตพื้นที่ ต.บ้านพริก ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก รวม 5 ราย อ่านรายละเอียด