25621107 8

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.8 , 10 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ รวม 98 ตัว อ่านรายละเอียด