25621129 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ จากฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ส่งห้องปฏิบัติการ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้ 1.บริษัท สุวรรณธนเดช จำกัด ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.อภิศักดิ์ฟาร์ม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.ชุนเซ้งฟาร์ม ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด